Amacımız

Avrupa’da tasavvufi çizgiyi benimseyen, insan haklarına saygılı, Avrupa’ya entegre ve Avrupa’da doğmuş, büyümüş din adamları yetiştirmek. Dinler arası karşılıklı saygıya dayalı, her türlü şiddetten uzak, insan ve insan sevgisini ön plana çıkaran bir anlayışta din görevlileri yetiştirerek bu amaca katkı sağlamayı önemli görev saymaktayız. Bu anlamda Avrupa’daki mabetlerde, derneklerde ve dini kurumlarda Avrupa’da yetişmiş din görevlilerinin vazife ifa etmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Buna bağlı olarak Fransa’da diğer dini cemiyetlerin din alanındaki gerek idari, gerek uygulamalar açısından bu kurumlara ihtiyaçlarını temin noktasında katkıda bulunmaya da gayret etmekteyiz. Bu sayede Müslümanların en temel ihtiyacı olan din adamlarını hizmete hazırlamaktayız..

Nakşibendiliğin cemiyet bünyesinde yaşanmasına hizmet etmek, bu meyanda seminerler, konferanslar tertip etmek, akademik çalışmalar yapmak Buhara Enstitümüzün diğer önemli görevleri arasında yer almaktadır.

Buhara’nın kuruluşu.

Hukuki yapısı ve kuruluşu

Buhara Enstitüsü bir dernek statüsünde olup Institut Buhara de France ismiyle 26 Haziran 2006 tarihinde kurulmuştur. Rhin bölgesi için uygulanan Code civil’in 21-79 maddeleri ve 1924 tarihli Fransız sivil yasaları” kanununa uygun olarak hazırlanan tüzük çerçevesinde faaliyet göstermektedir.

Hukuki yapısı itibariyle ilmi çalışmalar, (seminer, konferans) ve eğitim faaliyetleri yapmaya yetkili dini bir dernektir. (Association cultuelle) ilk adı Fransa Nakşibendi Federasyonu olan ve daha sonra Avrupa Nakşibendi Federasyonu olarak değişen kuruma bağlı bir dernektir. Daha sonra 7 Ocak 2008’de ismine “Privé” kelimesini ekleyerek, “Institut Privé Buhara de France “şeklini almıştır. Yani “Özel Fransa Buhara Enstitüsü” olarak değişmiştir. Esas Temel amacı 4 yıllık dini eğitim sürecini yürütmektir.

Bir ana bina ve bu binaya bağlı iki ek binadan müteşekkil olan Buhara Enstitüsü’nün yeri Avrupa Nakşibendi Federasyonuna ait olup “SCI Developpement” şirketi tarafından yapımı organize edilmiştir.