Buhara’da Eğitim

Yıllara göre okunan kitaplar ve eğitim sistemi

Eğitim ve sınav sistemi kitap üzerine kurulmuştur. Yani kategorik sınıflandırma yerine talebenin okuduğu kitap aynı zamanda ders adıdır. Okunulan kitaptan sınav olan talebe vizenin %40’ı, final notunun %60’nın ortalamasının 70’in üzerinde olması durumunda başarılı kabul edilmektedir. Aksi durumda 70’in altinda olan kitapları yeniden okur. Eğer bir yıl boyunca aldığı derslerin yarısından başarılı olamayan talebe seneyi tekrar eder. İki sefer sene tekrarı yapan talebe eğitim yolculuğuna devam edemez.

Yardımcı dersler:

Fransızca

Türkçe

Fransız Medeniyeti

Hitabet

Metodoloji

İslam Tarihi

Dinler Tarihi

 

Eğitim faaliyeti çerçevesinde stajlarımız ve yankıları

 

Enstitümüz her yıl mübarek Ramazan ayında Avrupa’daki camilerimize, vakıflarımıza talebelerini göndererek büyük bir hizmet ifa etmektedir. Bu kutlu ayda Müslümanların daha fazla ibadetle, tatla, ilimle ve irfanla yoğrulmaları için, Hakk’a yaklaşmaları için ilim erbabı talebelerimiz gece gündüz hizmet etmektedirler.

Hizmete ek olarak, hocalık vazifesine alışma, cemaatle iyi ilişkiler kurma ve onların dertlerine çare olma hususlarında talebeler için Ramazan ayı büyük bir eğitim ayıdır.

Ramazan görevi sayesinde halkımız talebelerimizdeki adab ve edebi ve bunlara ek olarak ışığı görmekte, yetiştirilen bu yeni nesille geleceğe olan umudunu arttırmaktadır. Müslümanlar bizzat talebelerin ilimlerinin yüksek seciyelerine şahit olarak heyecan duymakta ve gerçek alimlerle olan bu muhabbetleri sayesinde çok büyük manevi haz duymaktalar.

Müslümanlardan başka gayri Müslimlerden de İslam’ı öğrenmek isteyenler bizzat kaynağına baş vurmakta ve en doğru bilgiye yetkili ağızlardan ulaşma imkanına kavuşmaktadırlar.

 

 

Soysal faaliyetlerimiz ve eğlencelerimiz

 

Eğitim-sanat birlikteliğinin en güzel bir şekilde ifa edildiği yer Buhara

 

Buhara Enstitüsü bünyesinde eğitim faaliyetlerinden başka sosyal alanda da aktif çalışmalar yürütmektedir. Öğrenciler için belli aralıklarla kamp günleri düzenlemekte, kiraladığı kamp yeri ile öğrencilerin hoşça vakit geçirmesini, degisik alanda sosyal ve sportif aktiviteler yapmasını sağlamaktadır.

“Zinde bir vücut eğitim için şarttır” prensibinden hareketle, talebelerin spor yapmaları için her türlü olanak seferber edilmektedir. Basket, masa tenisi, badminton, koşu, yüzme, voleybol ve futbol en sıkça yapılan sporlardır.

Önemli gün ve geceler talebelerin eğlence programları düzenlemesi için çok önemli fırsatlardır. İslami gelenek ve göreneklerimize uygun ortaoyunu, taklit, yarışma ve gösteri programları Enstitümüz’de sanat ruhlu talebelerimizce yapılmakta ve eğitimin yoğunluğu azaltılmaktadır. Bu tür aktivitelerle rahatlayan ve hünerlerini sergileyen talebelerimiz, haftaya daha bir dinç ve dinamik bir şekilde başlamakta ve öğrenim kapasitesini arttırmaktadır.

 

Akademik faaliyetler ve çevre ile diyalogun sembolü Buhara

 

Buhara Enstitüsü eğitim hizmetinden başka, davet edildiği seminer ve konferanslara da iştirak etmekte ve herkesin takdirini kazanan bilgilendirme hizmetini ifa etmektedir. Bu anlamda Strasbourg’a bağlı Souflenheim’da 5 dinin (İslam, Katolik, Ortodoks, Protestan ve Yahudi) temsilcilerinden oluşan 12-15 yaş arası gençlerin din ile ilgili sorularına cevap verme ve gençleri bilgilendirme toplantısına katılmış ve gösterdiği saygılı ve diyalogdan yana tutumuyla büyük takdir toplamıştır.

Derin bilgiye sahip eğitimci kadrosuyla, Avrupa Nakşibendi Federasyonu’nun partneri olduğu İslam-Hıristiyan dostluk cemiyetinin her yıl düzenlediği geleneksel konferanslarına katılmış, Şah-ı Nakşibend ve 11 temel prensibi adlı konuyu işleyerek bu anlamda Fransa’da bir ilke imza atmıştır.

 

Buhara’da eğitim şartları ve sınav

Fransa Buhara Enstitüsü sınavla talebe almaktadır. Bunun için aşağıdaki şartları taşımak sınava katılmak için yeterlidir.

Erkek Müslüman olmak

Nakşibendîliğe mensup olmak

16 yaşını doldurmuş olmak

Avrupa Birliği’ne üye bir ülke vatandaşı olmak

Buhara Enstitüsü’nün açtığı sınavı kazanmak

Suç işlemiş olmamak.

Sağlık sorunu olmamak

 

Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı bir sınav uygulanmaktadır. Mülakatta okumak isteyen talebenin bu konudaki iştiyakına çok önem verilmekte ve tamamıyla ilim aşkıyla dolu olan talebelerin tercih edilmektedir.

Yazılı sınavda ise adaylara temel dini bilgilerde, siyerden, temel tasavvuf bilgilerinden soru sorulmaktadır. Buna ek olarak adayların Kur’an okumaları Eğitim komisyonundaki uzman hocalarca değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Yazılı ve sözlü sınavdan ve Kur’an okumadan başarılı bir biçimde çıkan talebe Buhara’ya kaydını yaptırma hakkını kazanmaktadır.

Yönetim kurulu ve eğitim kadrosu

Özel Fransa Buhara Derneği, 58 aktif üyeden oluşmaktadır ve 15 kişilik bir yönetim konseyince idare edilmektedir. Buna ek olarak yönetim kurulundan seçilen 5 kişilik idare heyeti, bir eğitim müdürü ve danışmanlarından oluşan grup, Buhara Enstitüsünü aktif olarak yönetmektedir.

Başkan: Servet Demir

Başkan yrd: Fevzi Bayram

Başkan yrd: Battalgazi Ceylan

Sayman Murat Kurban

Sekreter: Kenan Sen

Eğitim müdürü: Yaşar Demir

 

Danışmanlar; Halk, basın yayın ve hukuki işler ile ilgili: Kenan Şen.

Mali işlerle ilgili: Cihat Ayyıldırım.

Eğitimle ilgili: Fatih Şen

 

Eğitim kadromuz: Ana dersler

Ali Çetin Hoca

Hacı Osman Aksakal

Emre Baran

Hakkı Doğangöz

Yardımcı dersler

Fransızca: Abbas Karacaali

Fransız medeniyeti: Abdullah Demir

Metodoloji: Fatih Şen

Türkçe: Yaşar Demir

İslam Tarihi: Yaşar Demir