Güzel yazma alışkanlığı kazanmak aynı zamanda İslam sanatının en güzel dallarından hat sanatı Buhara’daki en güzel sosyal aktivitelerimiz arasındadır. Buna ilaveten ebru bir diğer hem eğiten hem eğlendiren bir sosyal faaliyet dalımız olarak öne çıkmaktadır. Kitap yapma, ciltleme ve eskimiş kitapların onarımı talebelerce zevkle yapılan önemli çalışmalar arasındadır.