Buhara’nın coğrafi durumu ve tarihçesi

 

Enstitü yer olarak bölgenin geçmişte en güzel binasına sahip olup Raon l’Etape kasabasına bağlı La Trouche köyündedir. Arazisinde iki bölgenin toprağı bulunmaktadır. Bahçe ve gölün bulunduğu alan Vosges idari birimine, binanın bulunduğu kısım ise Meurth Moselle’e bağlıdır. Bu itibarla idari anlamda ve bağlı bulunduğu yönetim sistemi anlamında her iki bölgenin idari tasarrufuyla karşı karşıya kalan belki de tek alan olma özelliğine sahiptir.

Buhara arazisi mülkiyeti itibariyle çok el değiştirmiş bir arazidir. İlk olarak Turckheim Baronu’nun yazlık şatosu olarak 1748’de inşa edilen bina ve buna bağlı arazi Treves Arşövekliği kadastrosuna bağlı idi. Birinci Dünya Savaşı’nda Fransız ordusunca kullanılan bina, savaş sonrası Malili bir bakanın, daha sonra Almanların ve İsviçrelilerin satın alma girişimlerine rağmen bir başka gruba Hospice de Lunéville adlı dini gruba 1932’de satılmıştır. Bina ve arazi bu dini grup tarafından yetimler için kamp yeri olarak alınmıştır. Ayrıca 1942 yılına kadar Meurth Moselle Mecburi Hizmet Servisi adına hizmet vermek üzere lojman olarak kullanılmıştır. Bu durum Ikinci Dünya Savaşı’nda, Almanların burayı almasına kadar devam etmiş, arazi ve bina Alman bölge komutanlığı karargâhı olarak kullanılmıştır. Savaş esnasında Fransız bombardımanıyla harap olan bina, Hospice de Luneville grubunca tamir edilmiş ve daha sonra 1961’de cemaat, Chateau de Coeur’ü satmıştır. Ancak bir süre sonra bu cemaat da bilinmeyen bir nedenle faaliyetine son vermiş, arazi ve bina atıl hale düşmüştür.

 

Chateau du Coeur’ün kaderi değişiyor

 

Nihayet 2002’de Fransa Nakşibendi Federasyonu’nu tarafından satın alınmasıyla birlikte bölgenin özellikle sosyal tarihinin sembolü olan Chateau du Coeur adeta yeniden hayata dönmüştür. Bir yıllık bir restorasyon izni beklenmesinden sonra, Federasyon yönetimince tamiratı organize edilmiş ve Federasyon üyelerince tüm inşaat işleri yapılmıştır. Ancak bu sefer yazlık bir şato değil, çok büyük ve değerli bir amaca hizmet etmek için hayata dönmüştür.

satın alınmasından sonra 1,5 yıla yakın bir izin süresi beklenildikten sonra Federasyon öncülüğünde çalışmalar başlatılmış. Avrupa’daki Müslümanların gayretleriyle sadece hafta sonları meccanen çalışarak 2005 yılı sonuna kadar tüm restorasyon bitirilmiştir. Dış cephesindeki eski yapı orijinale yakın bir şekilde korunmuş, ancak içi tamamıyla Türk-İslam sanat geleneğine uygun bir biçimde yapılmıştır. Böylece daha mimaride Doğu-Batı uyumu gerçekleştirilmiştir.

Avrupa’da ilk defa tasavvufi çizgide din adamı yetiştirmek için kurulan Buhara Enstitüsü, eğitim organizasyonu izninin gelmesiyle 15 Aralık 2006’da açılmış ve 22 Şubat 2007’de resmen faaliyete başlamıştır. Enstitü 113 dönüm bir alan içersinde faaliyet göstermektedir ve toplam 2200m² kapalı alana sahiptir. Diğer alanlar suni göl, orman, bağ, bahçe ve parktan oluşmaktadır.

Başlangıçta 32 talebe ve 5 öğretim görevlisi ile eğitim hizmetine hızlı bir giriş yapan Buhara Enstitüsü 2008-2009 eğitim yılına 46 talebe, biri misafir olmak üzere 5 öğretim görevlisi ve 5 hizmetli personeli ile kadrosunu genişleterek Fransa’da din eğitimi hayatına katkıda bulunmaktadır.